Щорічні загальні збори

Шановні спілчани!

Відбулося засідання Спостережної ради на якому прийнято рішення про проведення Загальних зборів членів кредитної спілки "Кредит-СоюЗ" у 2015 році. Загальні річні збори членів КС "Кредит-СоюЗ" відбудуться 09 квітня 2015 року о 18:00 в приміщенні актової зали ЦНТЕІ (3 поверх) за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 205. Початок реєстрації о 17:30, закінчення о 17:55

Порядок денний

1. Затвердження порядку денного.
2. Заслуховування та затвердження звітів Спостережної ради, Правління, Кредитного комітету.
3. Заслуховування та затвердження висновку Ревізійної комісії.
4. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності за 2014 рік. Визначення аудитора (фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної спілки “Кредит- СоюЗ“ за 2015 рік.
5. Затвердження річної звітності та результатів діяльності кредитної спілки за 2014 рік.
6. Прийняття рішення щодо розподілу нерозподіленого доходу за 2014 рік.
7. Розгляд бюджету КС "Кредит-СоюЗ" на 2015рік.
8. Обрання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії.
9. Про порядок розподілу доходу на пайові внески.
10. Про виконання рішення загальних зборів щодо обов`язковості унесення усіма членами кредитної спілки "Кредит-СоюЗ" цільового внеску в додатковий капітал.
11. Про внутрішній аудит (контроль).


Пропозиції та зауваження до порядку денного загальних зборів кредитної спілки "Кредит-СоюЗ" подавати до Спостережної ради до 24.03.2015 року.