засідання Спостережної ради

Порядок денний:
1.Затвердження порядку денного.
2.Заслуховування та затвердження звітів Спостережної ради, Правління, Кредитного комітету.
3.Заслуховування та затвердження висновку Ревізійної комісії.
4.Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності за 2015 рік. Визначення аудитора (фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС “Кредит-СоюЗ“ за 2016 рік.
5.Затвердження річної звітності та результатів діяльності кредитної спілки за 2015 рік.
6.Прийняття рішення щодо розподілу нерозподіленого доходу за 2015 рік.
7.Розгляд бюджету КС “Кредит-СоюЗ“ на 2016 рік.
8.Обрання членів Спостережної ради, Ревізійної комісії та Номінаційної комісії.
9.Внесення змін до Статуту, Порядку розподілу доходу кредитної спілки “Кредит-СоюЗ“.
10.Про виконання рішення загальних зборів щодо обов’язковості внесення усіма членами кредитної спілки “Кредит-СоюЗ“ цільового внеску у додатковий капітал.
11.Про внутрішній аудит (контроль) у кредитній спілці “Кредит-СоюЗ“.
Початок реєстрації о 17.30, закінчення о 17.55

Пропозиції та зауваження до порядку денного загальних зборів кредитної спілки “Кредит-СоюЗ“ подавати до Спостережної ради до 04.05.2016 року.