Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ"Новини    На круглий стіл були запрошені: Народні депутати України, представники Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг України, Міністерства фінансів України та учасники ринку кредитної кооперації. Під час роботи круглого столу було обговорено:
- забезпечення захисту прав членів кредитних спілок - споживачів фінансових послуг;
- захист вкладів (депозитів) членів кредитних спілок та формування довіри населення до фінансового сектору;
- стабілізуючі фактори ринку кредитної кооперації;